Informace pro účtování programu Continental: Cashback.

Vážený zákazníku, 

Dovol pár účetních informací k marketingové akci Continental: Cashback. 

Výplata Benefitu se uskuteční na zadaný podnikatelský bankovní účet, který jsi uvedli při registraci na www.continental-cashback.cz

Benefit bude vyplacen pořadatelem programu (Continental Barum s.r.o.) formou dobropisu (tzv. formou finančního vyrovnání) a to nejpozději do 30. 6. 2021 – všem právnickým osobám, které splnily pravidla akce. 

Dobropis ti dorazí elektronicky na mailovou adresu uvedenou v registraci. 

Prosím, ber v potaz, že: 

Vystavený doklad "Dobropis - finanční vyrovnání", není opravným daňovým dokladem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Plátce DPH, který zakoupil zboží v rámci své podnikatelské činnosti a uplatňuje nárok na odpočet DPH, je při uplatnění bonusu v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH).

Pořadatel dále upozorňuje na to, že podle aktuálně platných daňových předpisů je účastník podnikatelem, který získá příjem prostřednictvím vyplaceného Benefitu, poplatníkem daně z příjmu z Benefitů plynoucích z obchodní činnosti. Účastníci Promo akce, pro něž je Benefit získaný v rámci Promo akce příjmem z obchodní činnosti, jsou povinni odvést daň z příjmu podle příslušných zásad zdanění obchodní činnosti.


 


alert('hello world');